Sunday, 18 March 2012

SITUASI 10 : BAHASA PASARSituasi yang ingin dikongsi pada ruangan blog pada hari ini adalah berkaitan dengan bahasa pasar.  Bahasa pasar adalah bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu di negara ini. Bahasa ini dianggap variasi bahasa Melayu kerana bentuk bahasa Melayu yang digunakan dalam perbualan antara orang Melayu dengan bangsa lain, namun masih lagi menggunakan bahasa Melayu. Menurut kamus dewan edisi keempat, bahasa pasar bermaksud bahasa melayu seperti yang digunakan oleh orang melayu yang tidak menguasainya  atau yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul. Bahasa pasar banyak digunakan dalam urusan jual beli atau perdagangan.

Contoh bahasa pasar:

“Saya boleh ajar apa macam menjaga itu budak. Tidak lama dia nanti cukup baik dan sihat. Pertama-pertama itu budak kecil mesti selalu cukup bersih. Saya boleh tunjuk apa macam mahu kasi itu mandi itu budak. Lagi satu mesti ingat-ingat kasi itu budak makan punya emak punya susu saja, jangan kasi itu susu lain. Itu emak punya susu dia punya makan banyak bagus sekali, lagi lebih bersih dan senang boleh dapat, tidak kena belanja.”
          (Petikan daripada Pelita Bahasa Melayu)
Berdasarkan contoh ayat tersebut dapat kita simpulkan bahawa penggunaan bahasa pasar banyak menggunakan bahasa yang terbalik atau ayat sonsang serta penggunaan bahasa slanga atau bahasa rojak namun masih menggunakan bahasa Melayu. Terdapat beberapa punca yang wujudnya bahasa pasar antaranya adalah disebabkan orang melayu yang memang terkenal dengan sifat rendah diri ketika berkomunikasi dengan kaum asing. Secara tidak langsung, mereka telah menjadi model yang salah kepada orang bukan Melayu. Selain itu, menurut kebiasaan penggunaan bahasa Melayu yang betul semasa majlis formal sahaja. Namun dalam penggunaan harian, pengguna lebih gemar menggunakan bahasa tempatan bersesuaian dengan keadaan sekeliling. Ini akan menyebabkan cebisan peluang dalam mempraktis bahasa Melayu yang sebenar makin sukar. Oleh itu, pelbagai langkah hendaklah dilakukan bagi memartabatkan bahasa Melayu agar tidak tergugat dan semakin terhapus pada masa ini dengan kebanjiran pelbagai bahasa.

No comments:

Post a Comment