Saturday, 28 April 2012

SITUASI 34: BAHASA KREOL


Bahasa kreol ialah bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui pertuturan sehingga menjadi bahasa utama dalam sesuatu komuniti atau daerah. Perbendaharaan kata bahasa kreol banyaknya daripada bahasa utama, manakala tatabahasanya mengikuti bahasa kedua. Sebagai contoh, Kreol Jamaika memiliki banyak perkataan Inggeris yang ditindihkan dengan tatabahasa Afrika Barat.

Bahasa kreol mempunyai taraf bahasa standard dan merupakan bahasa Pijin yang telah menjadi bahasa pertama dan kedua. Bahasa kreol ini kadang-kadang menerima proses berbalik semula kepada bahasa asal, apabila ia meninggalkan unsure-unsur dari salah satu bahasa campuran untuk menjadi bahasa asal yang sempurna dan baku.

Bahasa kreol telah mengalami beberapa perubahan yang dinamakan penyahkreolan yang merangkumi basilek, mesolek dan akrolek. Basilek adalah tahap yang masih bercampur dalam keadaan yang kental pada peringkat awal atau kreol yang asli. Seterusnya mesolek iaitu kelainan yang wujud di tengah proses perubahan dari basilek ke akrolek. Dan yang terakhir akrolek iaitu bahasa yang telah kembali kepada bahasa baku. 

No comments:

Post a Comment